Cần Thơ: Rác đang chờ… nhà đầu tư

ThienNhien.Net – Do chưa thống nhất được các yêu cầu về công nghệ, quy mô và chi phí xử lý rác nên sau gần 10 năm, Cần Thơ vẫn chưa chọn được nhà đầu tư xử lý rác. Trong khi đó, chỉ chưa đầy 2 năm nữa, bãi rác Tân Long ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ phải đóng cửa vì hết chỗ chứa rác cho thành phố Cần Thơ.


Theo Sở Xây dựng, mỗi ngày, toàn thành phố thải ra 650 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng tỷ lệ thu gom chỉ đạt gần 70%… Hiện thành phố đã có quy hoạch 2 bãi chôn lấp rác tại Trường Xuân, Thới Lai (200ha) và tại phường Trung An, Thốt Nốt (20ha); một khu xử lý chất thải rắn (48 ha) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa chọn được nhà đầu tư.

 

Được biết, nhà đầu tư tham gia dự án xử lý rác sẽ phải đảm bảo một số tiêu chí như: có công nghệ xử lý hiện đại, diện tích sử dụng đất cho dự án thấp, sản phẩm tái chế đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường…