Thành công bước đầu của Dự án Bảo tồn khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang

ThienNhien.Net – Từ năm 2008, dự án Bảo tồn sinh quyển tỉnh Kiên Giang đã được triển khai với mục tiêu sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, quản lý hiệu quả các khu rừng phòng hộ ven biển, góp phần hạn chế xói mòn bờ biển. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sinh kế đã được hỗ trợ giúp tạo thu nhập cho người dân địa phương.

Theo thông tin đăng tải trên Thời báo Kinh tế số ra ngày 16/06/2010, Dự án này được Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tài trợ, triển khai trên các địa bàn: VQG U Minh Thượng, VQG Phú Quốc, khu vực ven biển Kiên Lương – Hòn Chông. Giai đoạn 1 của Dự án sẽ kết thúc vào năm nay.

Dự án đặt mục tiêu thiết lập hệ thống các khu rừng phòng hộ, phục hồi rừng ngập mặn; tăng cường nhận thức về vấn đề nước biển dâng do BĐKH đối với các tỉnh nam sông Hậu; tăng khả năng đối phó với thiên tai ở 3 vùng trọng điểm của Khu dự trữ sinh quyển, bảo tồn đa dạng sinh học. Những mục tiêu này đều đã đạt được những kết quả khả quan trong giai đoạn 1 của Dự án, tạo tiền đề để Dự án triển khai giai đoạn 2. 

Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 01/2011 với kinh phí 5 triệu Euro.