Nông Hạ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

ThienNhien.Net – Là địa phương có diện tích đất sản xuất không lớn, nhưng hàng năm xã Nông Hạ (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) luôn được chọn là nơi ứng dụng, thử nghiệm các mô hình lúa, ngô và các cây trồng khác.


Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, vào đầu vụ và cuối vụ xã thường mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thời vụ. Tiếp đó, xã chủ động và tích cực tiếp nhận những ô mẫu, mô hình khảo nghiệm các loại giống cây trồng như lúa, ngô… từ đó bổ sung nhiều loại giống cây trồng có năng suất cao, thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất của đại bộ phận người dân.

Các giống cây trồng đã từng được khảo nghiệm thành công và hiện sử dụng rộng rãi trên đồng đất của Nông Hạ bao gồm: Giống ngô 4.300, NK 54, NK 66, NK 67, G 49… đều cho năng suất rất cao. Các loại giống lúa cũng được canh tác phổ biến trên đất nông nghiệp của xã như Tạp Giao, Siêu Khang Dân… Tới đây, một loại giống lúa mới là Nam Ưu 604 cũng sẽ được tổ chức khảo nghiệm, nhằm đánh giá về năng suất cũng như hiệu quả của loại giống này trên đồng đất địa phương.

Nông Hạ còn là một trong những vùng hưởng ứng rất tích cực mô hình 50 triệu đồng/ha, chủ trương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Cho đến nay, diện tích làm vụ 3 của xã đã đạt trên 70%, bình quân lương thực đầu người tăng lên 545 kg/người/ năm, tăng gần 100 kg so với năm 2009.

Ngoài ra, chính quyền xã còn quan tâm, trú trọng kiên cố hoá kênh mương, đến nay 13/14 thôn, bản đã có hệ thống kênh mương đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu quanh năm. Hàng tháng, địa phương đã nhanh chóng phổ biến thông tin về tình hình sâu bệnh hại cây trồng, giúp dân đối phó và xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất về rủi ro.

Nhờ có hướng đi đúng và cách làm hay, nên sản xuất nông nghiệp ở Nông Hạ tiếp tục phát triển bền vững, hiện nay toàn xã chỉ còn 26,6% hộ nghèo.