Quảng Ninh: Ngăn chặn triệt để nạn khai thác cây rừng

ThienNhien.net – Trước tình trạng ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây rừng để làm cây cảnh, gây thiệt hại và tàn phá đến rừng, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng.


UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương kiểm tra chặt chẽ việc xác nhận cây vườn nhà, cây trồng với mục đích làm “cây cảnh”. Khi tiêu thụ, kiểm lâm trên địa bàn và chính quyền cơ sở phải xác nhận định rõ nguồn gốc; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý hợp thức hóa việc xác định nguồn gốc cây rừng.

Cùng với đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép cây cảnh, cây dược liệu, cây cổ thụ. Khi phát hiện vi phạm cần xác minh làm rõ nguồn gốc lâm sản, chống việc lợi dụng giấy tờ, lợi dụng việc tạm nhập tái xuất hàng hóa để vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng một cách sâu rộng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác, quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Đồng thời, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định.

Được biết, trong thời gian qua, các ngành chức năng và UBND các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, chống khai thác trái phép cây cảnh, cây cổ thụ chưa cắt gốc, cây dược liệu để đưa đi nước ngoài tiêu thụ.

Tuy nhiên, đến nay việc khai thác, vận chuyển cây cổ thụ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, đi qua địa bàn Quảng Ninh để xuất khẩu sang nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để kết hợp vận chuyển các loại cây cổ thụ có nguồn gốc nội địa ra biên giới, từ đó dẫn đến việc rừng tự nhiên bị khai thác, tàn phá.