Thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển

ThienNhien.Net – Giai đoạn 2010-2015 sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển. Đến năm 2015, có ít nhất 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam nằm trong các khu bảo tồn biển và khoảng 30% diện tích của từng khu bảo tồn biển được bảo vệ nghiêm ngặt.


Đây là mục tiêu cụ thể của Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hệ thống các khu bảo tồn biển được quy hoạch và xây dựng trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Quy hoạch nói trên dự kiến khoảng 460 tỷ đồng được đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 dự tính khoảng 300 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 dự tính khoảng 160 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2010-2015 sẽ thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển. Đến năm 2015, có ít nhất 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam nằm trong các khu bảo tồn biển và khoảng 30% diện tích của từng khu bảo tồn biển được bảo vệ nghiêm ngặt.

Giai đoạn 2016-2020, tiến hành nghiên cứu, đề xuất quy hoạch phát triển mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển; điều tra, khảo sát và thiết lập, đưa vào hoạt động một số khu bảo tồn biển mới.

Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia quản lý các khu bảo tồn biển

Có rất nhiều giải pháp để quy hoạch tốt hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam. Một trong những giải pháp được Chính phủ đưa ra là cần xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng dân cư tham gia đầu tư để thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển; nghiên cứu chính sách cho cộng đồng cư dân quản lý các khu bảo tồn biển được hưởng lợi từ dịch vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Bên cạnh đó, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn biển có năng lực quản lý, chuyên môn từ Trung ương đến các địa phương và trong cộng đồng dân cư ven biển. Tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng để bảo vệ nguồn lợi hải sản trong và xung quanh khu bảo tồn biển.

16 khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2015: Đảo Trần, Cô Tô (2 khu bảo tồn này đều ở Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, Cát Bà (Hải Phòng), Hòn Mê (Thanh Hóa), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hải Vân-Sơn Trà (Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nam Yết, Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), Núi Chúa (Ninh Thuận), Phú Quý, Hòn Cau (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) và Phú Quốc (Kiên Giang).