Hiệu quả từ mô hình bưởi da xanh ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Sau 3 năm triển khai dự án xây dựng mô hình thâm canh và tiêu thụ bưởi da xanh theo hướng hàng hoá, an toàn, chất lượng cao ở huyện Chợ Lách (Bến Tre), đến nay dự án đã bước đầu đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần vào phong trào phát triển 4.000 ha bưởi da xanh của tỉnh.


Từ đầu năm 2007, khi mới bắt đầu triển khai, dự án đã có 475 hộ nông dân tham gia, riêng mô hình thâm canh 50 ha, có 153 hộ nông dân tham gia.

Cho đến nay, dự án đã tổ chức tập huấn trên 50 lớp, trong đó có 11 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình. Đồng thời, Dự án đã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo lớn, hội thảo đầu bờ, hội nghị trong ngoài tỉnh và tiến hành xây dựng mô hình, điều tra thực trạng trồng bưởi tại thị trấn Chợ Lách, các xã Vĩnh Bình, Sơn Định, Hoà Nghĩa, Long Thới, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B.

Dự án cũng đã chú trọng đến việc xây dựng, tổ chức sản xuất bưởi theo hướng hàng hoá; đã vận động thành lập được 7 mô hình trồng theo tiêu chuẩn GAP ở 6 xã và 1 thị trấn với 280 thành viên tham gia.

Năm 2009, Dự án thành lập mô hình liên kết giữa nhà vườn, các doanh nghiệp, có 29 tổ viên cùng ký hợp đồng hợp tác thu mua.

Về hiệu quả kinh tế-xã hội, tuy chưa thể đánh giá một cách toàn diện vì các mô hình vẫn đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản nhưng kết quả bước đầu cho thấy chi phí sản xuất của mô hình thâm canh (107.3 triệu đồng/ha/năm) cao hơn so với trồng đại trà (98.5 triệu đồng/ha/năm).

Chi phí sản xuất của mô hình thâm canh cao là do đầu tư thêm phân hữu cơ, công lao động chăm sóc. Đổi lại, mô hình này cho năng suất, chất lượng cao hơn, sản lượng cũng cao hơn (15 tấn so với 14 tấn của sản xuất đại trà).

Phẩm chất trái của mô hình cũng tốt hơn, giá bán cũng tăng hơn 1 triệu/1 tấn. Tổng lợi nhuận thu được cao hơn 20,2 triệu đồng/ha/năm.

Riêng về hiệu quả đạt được so với trước khi thực hiện dự án thì rất cao. Như vậy có thể thấy mô hình của dự án đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, đầu tư 1 đồng vốn sẽ thu được 1,2 đồng lời. Đây là cơ sở thực tế để phát động nông dân nhân rộng mô hình.

Thực tế trong thời gian qua, thực hiện nhân rộng mô hình này, đã có trên 435 ha được trồng mới, nâng tổng diện tích toàn huyện lên 986ha. Do vậy, có thể khẳng định mô hình đã thành công và có khả năng nhân rộng đạt 1.000 ha vào năm 2010, theo chương trình phát triển của tỉnh.