Đồng Nai: Nhân rộng mô hình xã điểm về thức ăn đường phố

ThienNhien.Net – Với mục tiêu giảm số trường hợp ngộ độc, từng bước đưa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vào nề nếp, Đồng Nai tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình xã điểm về thức ăn đường phố trong năm 2010.


Mô hình xã điểm về thức ăn đường phố bắt đầu được xây dựng từ năm 2007, và tính đến năm 2009, đã có 60/171 xã, phường, thị trấn tại các địa phương đăng ký tham gia mô hình này.

Tuy nhiên số xã, phường đạt chuẩn vẫn còn rất khiêm tốn. Được biết, giai đoạn 2007-2009, mới chỉ có 8 xã phường được công nhận là mô hình điểm về thức ăn đường phố.

Do đó, năm 2010, với mục tiêu sẽ có thêm 40 xã, phường được công nhận mô hình điểm về thức ăn đường phố, Chi cục VSATTP Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về VSATTP.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.