Băn khoăn “số phận” người nông dân Hà Nội trong tương lai

ThienNhien.Net – Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/5 bàn về quy hoạch chung Hà Nội tầm nhìn đến 2050, nhiều đại biểu đã đã nêu băn khoăn của mình về tương lai người nông dân Thủ Đô, khi mà trong bản Quy hoạch do liên doanh tư vấn PPJ thiết kế vẫn chưa đề cập một cách rõ nét về định hướng phát triển khu vực nông thôn Hà Nội.


Báo Nông thôn Ngày nay ngày 12/5/2010 trích dẫn phát biểu của đại biểu Trần Thế Vượng – Trưởng ban Dân nguyện băn khoăn: “Tôi muốn biết nông dân hà Nội lúc đó (sau khi quy hoạch) như thế nào, họ là những nông dân công nghiệp hay vẫn duy trì lối sản xuất kiểu “Con trâu đi trước, cái cày theo sau”?

Chung quan điểm với đại biểu Trần Thế Vương, nhiều đại biểu khác cũng cho rằng: Về định hướng phát triển khu vực nông thôn, Đồ án quy hoạch Thủ Đô cần có đánh giá kỹ hơn về hiện trạng, đặc điểm nông thôn Hà Nội để có định hướng phát triển. Đặc biệt là phải chú ý xây dựng mô hình nông thôn mới, xác định quỹ đất ở cho khu vực nông thôn, hình thành các điểm sản xuất tập trung ở các làng nghề, giải quyết vấn đề ô nhiễm ở nông thôn…

Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng tỏ rõ mong muốn rằng quy hoạch Thủ Đô cần phải quy hoạch dựa trên sự phát triển kế thừa, giảm thiểu sự xung đột với các quy hoạch tối ưu trước đây đã định hình và với các dự án đang trong quá trình xây dựng.