Hà Tĩnh: Rừng Ngàn Sâu lâm nguy

ThienNhien.Net – Năm 2007, một vụ núp bóng chuyển đổi rừng phòng hộ thành rừng sản xuất để phá rừng Kẻ Gỗ đã bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, mới đây, tỉnh Hà Tĩnh lại có chủ trương thu hồi 3.462,8 ha rừng tự nhiên đầu nguồn sông Ngàn Sâu, giao cho một số tổ chức thuê để trồng rừng keo làm nguyên liệu băm dăm. Giờ đây, rừng phòng hộ Ngàn Sâu lại đứng trước nguy cơ bị tàn phá giống như rừng Kẻ Gỗ ngày nào…

Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 13/4/2010 cho biết: Theo thông báo số 223/TB-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thì tỉnh này sẽ thu hồi 1.739,8 ha rừng tại Tiểu khu 187 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu để chuyển giao cho một đơn vị khác trồng rừng sản xuất, đồng thời, thu hồi tiếp trên 2.000ha rừng ở 2 tiểu khu 216, 231 giao cho công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh sử dụng để trồng keo nguyên liệu.

Thông báo của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã gây nên những lo lắng cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu và trong dư luận, bởi vì, diện tích này phần lớn là rừng tự nhiên có trữ lượng gỗ bình quân đạt từ 50-100 m3/ha, không thể bị quy là rừng nghèo để rồi bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Dư luận của nhân dân địa phương thậm chí đã coi đây như một “kịch bản mới” cho nguy cơ một vụ phá rừng “Kẻ Gỗ” tiếp theo!

Khu vực rừng phòng hộ Ngàn Sâu trải dài gần 100km từ Cửa Rào lên khu thượng nguồn Hương Lâm, Hương Liên nằm trên 3 huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ. Đây được coi là nguồn sinh thuỷ lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Và sẽ là khôi hài khi rừng cuối nguồn được coi là rừng phòng hộ, còn rừng đầu nguồn bị chuyển thành rừng sản xuất!