Phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Thông báo từ Bộ Y tế mới đây cho biết, lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 15 đến 17/04/2010.


Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có công văn yêu cầu Bộ Y tế cần xác định rõ hơn nội dung, đối tượng và chủ đề của “Tháng hành động vì chất lượng , vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010.

Đồng thời, Bộ cần cân nhắc thêm về địa điểm tổ chức (tại Hà Nội hoặc là tại một địa phương đang là điểm nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm) và về cách thức tổ chức, thành phần tham dự cho gọn và thiết thực, hiệu quả hơn.

Thực tế, khi mà hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm, lo lắng của đại đa số người dân; các sự việc liên quan đến đề tài này cũng xuất hiện thường xuyên, thậm chí là hằng ngày trên mặt báo thì việc phát động Tháng hành động là việc làm cần thiết, nhằm huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể tham gia vào việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe nhân dân.

Được biết, chủ đề của “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010” là “Giữ vững cam kết về trách nhiệm của doanh nghiệp với an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, năm 2010 là năm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho người dân nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung vào việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng một số bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số tỉnh, thành phố.

Cũng nằm trong chương trình này, ngành Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm soát chất lượng thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ ô nhiễm cao; chú trọng xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.