Trung Quốc xây dựng 3 tuyến đường thủy quốc tế

ThienNhien.Net – Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 tuyến đường thủy quốc tế, gồm tuyến liên vận sông Lan Thương-Mê Kông đi qua 6 quốc gia, tuyến liên vận sông Hồng giữa Trung Quốc và Việt Nam và tuyến liên vận sông Irrawaddy giữa Trung Quốc và Myanmar.

Sau nhiều năm nỗ lực, điều kiện thủy vận trên tuyến sông Lan Thương-Mê Kông đã được cải thiện đáng kể. Kể từ tháng 6/2001, các nước Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã cho lưu thông đường thủy trên sông Lan Thương-Mê Kông.

Theo Sở Giao thông tỉnh Vân Nam, thời gian lưu thông trên tuyến sông này đã được nâng từ 6 tháng/năm lên 11 tháng/năm. Các loại hàng hóa cũng được đa dạng hóa, từ vận chuyển hàng hóa hành khách, đến cả công-ten-nơ… Việc cải thiện điều kiện vận tải trên tuyến sông này đã góp phần hạn chế rất nhiều tai nạn và tiết kiệm chi phí vận tải tới 30%.

Hiện tại có khoảng gần 100 tàu thuyền Trung Quốc với tổng năng lực vận tải trên 100 triệu tấn hoạt động trên tuyến sông Lan Thương-Mê Kông.

Nhờ có hoạt động vận tải quốc tế giữa 4 quốc gia mà những làng mạc, thành phố dọc sông Mê Kông đã trở thành những cảng, chợ sầm uất, có ý nghĩa thương mại quan trọng.

Tuyến liên vận sông Hồng giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng đang được khẩn trương xây dựng.

Tuyến sông này chạy dài 486km từ Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tới cảng Hải Phòng-Việt Nam. Hiện tại, năng lực vận tải của lưu vực sông ở Vân Nam đã đáp ứng cho các tàu 20 DWT còn năng lực của phần lưu vực ở Việt Nam có thể đáp ứng cho các tàu từ 50 DWT tới 700 DWT.

Tuyến đường thủy sông Hồng được coi một tuyến giao thông quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài ra, tuyến đường thủy trên sông Irrawaddy nối giữa Trung Quốc và Myanmar cũng đang trong quá trình xây dựng.