Tương lai thế giới sẽ thiếu nước sạch

ThienNhien.Net – Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiện nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia hay từng vùng lãnh thổ, mà đang mang tính khu vực và toàn cầu. Toàn thế giới đang hướng đến việc hoàn thành mục tiêu thiên nhiên kỷ về nước vào năm 2015: 90% dân số thế giới được hưởng nước sạch. Tuy nhiên, đây là mục tiêu khó khả thi. Dự báo trong tương lai vấn đề nước sạch vẫn rất nan giải trên phạm vi toàn cầu.


Theo tạp chí Tài nguyên và Môi trường tháng 12/2009, đến năm 2030, ước tính thế giới sẽ có 47% dân số sinh sống ở các khu vực khó khăn về nguồn nước. Chỉ tính riêng châu Phi, do biến đổi khí hậu, số người chịu cảnh thiếu nước vào năm 2020 là từ 75 – 250 triệu người, trên phạm vi toàn thế giới, nhiều khả năng 700 triệu người phải di dời chỗ ở vì khô hạn.

Nước sạch, đói nghèo và bệnh tật thường có mối liên quan tỷ lệ thuận với nhau. Hiện nay, khoảng 1,4 tỷ người (năm 2008) trên thế giới sống dưới mức nghèo khổ (thu nhập dưới 1,25 USD/ngày), cũng gần trùng với số người không có nước sạch dùng; 80% bệnh tật của người dân ở các nước đang phát triển có nguyên nhân liên quan đến vấn đề nước sạch. Nếu được tăng cường về cấp nước, điều kiện vệ sinh và quản l‎ý tài nguyên nước thì tương lai thế giới có thể tránh được 1/10 số bệnh tật cho nhân loại.

Dự kiến đến năm 2050, dân số thế giới tăng thêm khoảng 3 tỷ người, và 90% trong số này nằm ở các nước đang phát triển – những nước mà ngay từ bây giờ, nguồn nước sạch đang là vấn đề nan giải.