Quảng Bình đầu tư tuyến đường bộ ven biển

ThienNhien.Net – Với bờ biển dài trên 116km, tỉnh Quảng Bình đang dự định đầu tư tuyến đường bộ ven biển nhằm phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương ven biển.


Cho ý kiến về việc lập Dự án đầu tư và triển khai thực hiện tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh này chỉ đạo lập Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010.

Như vậy, nếu được đầu tư và triển khai, tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình cũng nằm trong quy hoạch hệ thống đường bộ ven biển trên cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 3041km dài.

Các tuyến đường bộ này ôm sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Tuyến đường được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có, kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực.

Theo địa giới hành chính của tỉnh Quảng Bình, hiện địa phương này có bờ biển dài 116,04 km với 5 cửa sông, trong đó có hai cửa sông lớn, có cảng Nhật Lệ, cảng Gianh, cảng Hòn La, Vịnh Hòn La với diện tích mặt nước 4 km2, độ sâu trên 15m và xung quanh có các đảo che chắn như: Hòn La, Hòn Cọ, Hòn Chùa có thể cho phép tàu 3-5 vạn tấn vào cảng mà không cần nạo vét. Trên đất liền có diện tích khá rộng (trên 400 ha) cũng rất thuận lợi cho việc xây dựng khu công nghiệp gắn với cảng biển nước sâu.