Dự án thủy điện Trung Sơn – Mời tham vấn

Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án Thủy điện Trung Sơn mời các bên quan tâm, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan nghiên cứu và các trường đại học tới dự buổi tham vấn về Dự án nhà máy thủy điện Trung Sơn trên sông Mã, Thanh Hóa tại văn phòng Ngân hàng Thế giới tại 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, tầng 6, vào hồi 10h sáng ngày 3/3/2010.


Buổi tham vấn này là phần kế tiếp những phiên tham vấn đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng, trong thời gian tháng 1 và tháng 2 năm 2010. Nếu quí vị muốn tham dự, xin gửi email cho chị Lê Kim Dung dle2@worldbank.org hoặc gọi điện thoại tới số +84-4-3936 7319 & +84-4-3934 6600, máy lẻ 319 để đăng ký trước ngày 26/2/2010.

Dự thảo kế hoạch môi trường và xã hội sử dụng cho buổi tham vấn có thể xem trên trang web www.worldbank.org/vn/trungson & http://thuydientrungson.dqs.vn.