Chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThienNhien.Net – Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có công văn cho phép về chủ trương triển khai, khuyến khích thực hiện Chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, bảo đảm gắn kết được sự phát triển của từng lĩnh vực, từng địa phương với phát triển của toàn vùng, nằm phát huy lợi thế, hiệu quả đầu tư của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, để phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng ĐBSCL, Ban đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Viện Lúa ĐBSCL, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ và UBND 13 tỉnh, thành trong vùng xây dựng, triển khai Chương trình liên kết vùng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và đào tạo nghề cho nông dân.

Các dự án sẽ được triển khai gồm: phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; phát triển sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái; phát triển sản xuất và tiêu thụ cá da trơn, tôm; đào tạo nghề nông thôn và hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện các lĩnh vực này.

Hiện chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất chủ trương đưa vào chương trình hành động của Chính phủ thực hiện “Nghị quyết Tam nông” để phối hợp với UBND 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ thực hiện.