Với nông dân chúng ta đã có chính sách chia sẻ rủi ro với nông nghiệp chưa?

Chiều 16.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, thực tiễn triển khai các dự án PPP trong thời gian qua cho thấy việc đầu tư theo phương thức này PPP tại nước ta vẫn còn nhiều rủi ro.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn

Trong số đó, có những rủi ro của thị trường, nhưng cũng có nhiều rủi ro xuất phát từ các quyết định hành chính của phía nhà nước (quyết định bỏ trạm hoặc xả trạm, điều chỉnh quy hoạch, cơ chế giá, phí, chính sách ngoại tệ…) làm ảnh hưởng doanh thu dự án.

Theo đó, dự thảo luật thiết kế “cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu” mà qua thông qua cơ chế này, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được chia sẻ một phần rủi ro khi dự án hụt thu trong thực tế. Bên cạnh đó, cho phép Chính phủ được nhận lại phần chia sẻ khi dự án tăng thu.

Cụ thể, tờ trình của Chính phủ đề xuất cơ chế, Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án không quá 50% phần hụt thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng. Còn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ với Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng.

Trình bày thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, để xử lý các rủi ro liên quan đến cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu ngay tại dự thảo luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch của dự thảo luật này, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về cơ chế chia sẻ rủi ro, cũng như quy định rõ hơn về cơ chế áp dụng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh Quochoi.vn

Cùng băn khoăn về cơ chế này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đề nghị cần phải đánh giá lại cơ chế chia sẻ rủi ro được đề xuất trong dự thảo luật.

“Chúng ta là nước nông nghiệp nhưng đối với nông dân chúng ta đã có chính sách chia sẻ rủi ro với nông nghiệp chưa mà bây giờ đến vấn đề PPP ta lại đặt ra vấn đề chia sẻ rủi ro? Trong khi nông nghiệp vẫn cảm thấy chưa chia sẻ rõ với nông dân về rủi ro. Hàng năm, khi nông dân gặp vấn đề xong thì ta nói tại thị trường như thế, nông dân ráng mà chịu” – ông Phan Thanh Bình đặt vấn đề.

Thảo luận về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt hàng loạt câu hỏi liên quan tới dự án luật này như việc, các nước trên thế giới không dùng phương thức đầu tư BT nữa, tại sao chúng ta vẫn dùng? Hay cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu sao lại đặt ra ở lĩnh vực này?

“Khi nhà nước ký hợp đồng với doanh nghiệp thì đồng ý đặt trạm BOT ở cái chỗ người ta không đi mà lại bắt người ta phải trả tiền thì phải điều chỉnh bằng cách phải ký cho nó đúng, chứ không phải đặt cái trạm không hợp lý, không được thu ở trạm đó nữa thì lại tính đi chia sẻ rủi ro”, bà Nga nêu.