TPHCM: Quá tải rác thải

ThienNhien.Net – Vấn đề ô nhiễm và rác thải đang trở thành áp lực lớn đối với TPHCM bởi lượng rác ngày càng tăng nhanh và luôn tỷ lệ nghịch ở mức cao so với khả năng xử lý của thành phố.

Dù chỉ xử lý được một phần rất nhỏ nhưng hàng ngày vẫn có hàng nghìn tấn chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp… được tập kết về TPHCM, gây nên tình trạng quá tải về rác.

Theo báo Người Lao động, tính đến đầu 2010, lượng doanh nghiệp tìm đến các đơn vị xử lý chất thải nguy hại đã tăng gấp 2 lần nhưng toàn thành phố mới chỉ có 52 đơn vị thu gom và 7 cơ sở xử lý chất thải nguy hại với công suất rất nhỏ (500kg – 1 tấn/ngày).

Đáng chú ý là khả năng của các đơn vị xử lý rác (đa phần là cơ sở tư nhân) còn nhiều hạn chế do thiếu đất, thiếu vốn và thiếu đơn vị hậu cần để triển khai dự án nâng cao năng lực xử lý.

Được biết, trong thời gian qua, do không có bãi chôn lấp an toàn chất thải nguy hại nên rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã thuê xe chôn lấp trái phép, đổ trộm ở nhiều nơi.