Nan giải xử lý chất thải nguy hại tại Hải Phòng

ThienNhien.Net – Hiện ở Hải Phòng có đến 4 ngành có chức năng quản lý Nhà nước về chất thải rắn và chất thải y tế (Xây dựng, Công Thương, NN&PTNT và Y tế) nhưng chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là chất thải nguy hại, khó phân hủy thì vẫn trong tình trạng “cha chung”, không rõ ngành nào quản.

Trong khi các cơ sở công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, lượng rác thải ngày càng gia tăng thì đến nay, Hải Phòng vẫn chưa có khu chôn lấp riêng cho các loại chất thải nguy hại. Phần lớn các cơ sở vẫn phải lưu giữ chất thải sau xử lý tại nơi sản xuất. 

Theo Công an Nhân dân số 1626, Hải Phòng mới chỉ có 4 cơ sở tư nhân thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại, trong đó có đến 3 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở tỉnh khác. Thậm chí, chỉ có 2/4 doanh nghiệp có dịch vụ vận chuyển, thu gom chất thải nguy hại thuộc loại chất rắn, còn 2 doanh nghiệp khác chủ yếu thu gom và xử lý dầu FO, dầu thải.

Theo ông Lê Sơn, Trưởng phòng Môi trường của Sở TN&MT Hải Phòng, thành phố cần sớm quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại riêng, đồng thời khuyến khích thành lập các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, từ đó, mới có thể tiến hành kê khai các đối tượng có phát sinh chất thải nguy hại và yêu cầu xử lý tập trung.

Được biết, mỗi năm, hoạt động của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát sinh khoảng 778 tấn chất thải nguy hại, chất thải khó phân hủy. Trong đó, có khoảng 415 tấn được tái chế và bán, số còn lại được xử lý, nhưng chỉ có khoảng 10% được xử lý đúng quy trình.