Đồng Nai: Gần 100.000 tấn rác chưa được thu gom

ThienNhien.Net – Theo thống kê, năm 2009, toàn tỉnh Đồng Nai phát sinh gần 749.000 tấn rác thải rắn thông thường (bình quân, mỗi ngày phát sinh hơn 2 tấn), trong đó mới chỉ thu gom được hơn 664.000 tấn, còn lại gần 100.000 tấn vẫn chưa được thu gom xử lý.
Hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 40 bãi rác tự phát nằm rải rác ở tất cả các huyện, thị.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hầu hết các bãi rác lậu đều do người dân địa phương tự lập ra, rồi hợp đồng với các đơn vị thu gom chất thải. Tại đây, rác thải được chôn lấp hoặc đốt nhưng không theo một quy trình nào. Nhiều loại chất thải như hoá chất, bao bì, thuỷ tinh, bóng đèn, da, cao su và bột hoá chất bị đốt cháy rồi phân huỷ, phát tán  vào nguồn nước ngầm và môi trường gây nguy hại cho cộng đồng.

Đáng chú ý là hầu hết số rác thải thu gom ở các địa phương vẫn chưa được phân loại, còn lẫn với rác thải nguy hại và rác thải y tế.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch để xây dựng 8 khu xử lý rác thải sinh hoạt, 3 khu xử lý tập trung liên huyện, liên đô thị với quy mô từ 5 đến 10 ha/khu để khắc phục tình trạng này.