Làm sống lại dòng sông Đáy

ThienNhien.Net – Cho ý kiến về nội dung của Dự án rà soát quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá Dự án đã đảm bảo mục tiêu phòng, chống lũ cho thủ đô Hà Nội với tần suất P=0,2%, tương ứng với lũ 500 năm xuất hiện một lần.


Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc đưa nước vào làm sống lại dòng sông Đáy, cải tạo môi trường dòng sông nằm trong nội đô, đặc biệt tính toán khả năng chuyển vào sông Đáy lưu lượng lũ khoảng 2.500 m3/s, dự phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho thành phố Hà Nội trong trường hợp xảy ra lũ vượt lũ thiết kế.

Chỉ đạo “làm sống lại dòng sông Đáy” của Chính phủ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi phần lòng dẫn nước và bãi tràn bị bồi lắng, nhiều bãi giữa sông có xu thế phát triển rộng ra hai bên. Bên cạnh đó là tình trạng lấn chiếm, đổ đất, chất thải ra lòng sông, bãi sông, xuất hiện nhiều hành vi vi phạm Luật Đê điều.

Cùng với hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy đoạn qua Hà Nội là những tuyến sông thoát lũ chính của Thủ đô. Bởi vậy, việc quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho từng tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nội là quy hoạch có ý nghĩa về mặt kinh tế – xã hội.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện nội dung Dự án này trên cơ sở tính toán dòng chảy lũ có xét đến ảnh hưởng của yếu tố biến đổi khí hậu, so sánh các phương án đầu tư xây dựng nạo vét, cải tạo lòng sông Đáy, tu bổ nâng cấp hệ thống đê, đề xuất phương án tối ưu.

Theo tiến độ, Dự án này sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng cuối năm 2009 này.