Chương trình giám sát linh trưởng tại VQG Bù Gia Mập

ThienNhien.Net – Trong chương trình giám sát hai loài linh trưởng quý hiếm là Chà vá chân đen và Vượn đen má vàng, các cán bộ kỹ thuật của Vườn quốc gia Bù Gia Mập cùng với các nghiên cứu viên của Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD) bước đầu đã giám sát tại hai khu vực thuộc trạm bảo vệ số 2 và số 8 trong tháng 08/2009 và tháng 12/2009. Những kết quả bước đầu cho thấy, hai khu vực trên có mật độ Chà vá chân đen và Vượn đen má vàng tương đối cao.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc địa phận huyện Bù Gia Mập (trước kia là huyện Phước Long), tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 2002 với tổng diện tích hơn 26.000ha. Khu hệ linh trưởng tại đây với 7 loài đã được ghi nhận gồm có Cu li nhỏ (Nycticebus pymaeus), Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ đuôi lợn (Macaca leonine), Khỉ đuôi dài (Macac fascicularis), Voọc bạc Trường Sơn (Trachypithecus margarita), Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) và Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae).

Ngoài những kết quả giám sát về Chà vá và Vượn, đoàn nghiên cứu còn ghi nhận được một số loài thú khác trong khu vực như Cu li nhỏ, Bò tót (Bos gaurus), Mang (Muntiacus sp.), Sóc chân vàng (Callosciurus erythraeus), Sóc bay lớn Ấn Độ (Petaurista philippensis) và một số loài Dơi.

Dưới đây là một số hình ảnh thu được

 

 Bướm phượng – Papilio memnon. (Ảnh Đặng Việt Đài)

 

Dơi lá mũi – Rhinolophus sp. (Ảnh Trần Văn Bằng) 

 

Cu li nhỏ – Nycticebus pymaeus. (Ảnh Trần Văn Bằng) 

 

 Vượn đen má vàng – Nomascus gariellae. (Ảnh Trần Văn Bằng)

 

Chà vá chân đen – Pygathrix nigripes. (Ảnh Trần Văn Bằng) 

 

 Dơi ống tre lớn – Tylonycteris robustula. (Ảnh Vũ Long)