Gia Lai: Xử phạt hơn 370 triệu đồng vi phạm khai thác khoáng sản trái phép

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT Gia Lai đã phát hiện 51 vụ và xử phạt hành chính 372 triệu đồng vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, huyện Chư Prông 04 trường hợp; Chư Pưh 03 trường hợp; Chư Sê 09 trường hợp; Đak Đoa 06 trường hợp; Đak Pơ 03 trường hợp; Đức Cơ 05 trường hợp; Ia Grai 07 trường hợp; Kbang 05 trường hợp; Kông Chro 03 trường hợp; Krông Pa 03 trường hợp; Mang Yang 03 trường hợp.

Ngành chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 372 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 8.900 viên đá chẻ, 450,35 m3 đá cục, 819 m3 cát; 39 m3 đất làm vật liệu san lấp; 02 máy hút cát.

Một điểm mỏ khai thác đá xây dựng tại Gia Lai

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT Gia Lai đã trình UBND tỉnh Gia Lai cấp 08 giấy phép thăm dò khoáng sản; 05 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ; phê duyệt trữ lượng khoáng sản 09 mỏ; điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: 01 mỏ; cho phép đăng ký công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường 02 khu vực và cho phép thu hồi cát xây dựng từ dự án nạo vét khơi thông lòng hồ thủy điện 03 khu vực.

Hiện, Sở TN&MT Gia Lai đã tổng hợp các khu vực mỏ và phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND các huyện để tổ chức đi kiểm tra, đề nghị đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 gồm 12 khu vực mỏ, trong đó có 04 mỏ cát, 04 mỏ đất san lấp, 02 mỏ đất sét làm gạch, 02 mỏ đá xây dựng.