Phát triển khu nuôi trồng thủy sản tại Ứng Hòa, Hà Nội

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Trung Tú, Đồng Tân, huyện Ứng Hòa”.


Dự án nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên cơ sở chuyển đổi từ vùng trũng chuyên cấy lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản; khai thác các tiềm năng thế mạnh trong vùng, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo thêm công văn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực.

Dự án có quy mô đào sâu tiếp ruộng trũng thành ao, đắp thành bờ nuôi cá trên diện tích 192 ha; Xây dựng 02 tuyến giao thông nội vùng phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dài khoảng 4,3 km; Xây dựng 1 trạm bơm đầu mối phục vụ cấp nước và tiêu nước kết hợp cho toàn bộ khu vực dự án; Hình thành 1 chợ đầu mối thu gom sản phẩm kết hợp xây dựng 1 nhà lạnh bảo quản sản phẩm có tổng diện tích khoảng 1600 m2

Được biết, Quý I/2010, Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án này.