Cần Giờ: Bảo vệ bãi nghêu giống tự nhiên

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ nguồn lợi nghêu giống mới xuất hiện lần đầu tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và đảm bảo trật tự an ninh cho người dân tại địa phương, UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND huyện Cần Giờ tiến hành khoanh vùng quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và nghiêm cấm khai thác nguồn lợi nghêu giống tự nhiên.


Theo đó, UBND huyện Cần Giờ sẽ phải chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chỉ đạo và phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng, Công an huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm việc vi phạm khai thác nghêu tự nhiên; đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện hướng dẫn quản lý khai thác nghêu giống tự nhiên tại địa bàn huyện theo nội dung Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2006/TT-BTS.

Các sở – ngành chức năng có trách nhiệm tổ chức khảo sát và đánh giá các yếu tố về môi trường có tác động đến khu vực bãi nghêu tự nhiên huyện Cần Giờ; hỗ trợ phương tiện, lực lượng và phối hợp với địa phương có biện pháp bảo vệ, ngăn chặn mọi hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản trái phép; đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản.