Cần Thơ: Đến 2010 xử lý 100% chất thải y tế

ThienNhien.net – Mới đây, UBND TP. Cần Thơ vừa đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 thực hiện xử lý 100% chất thải y tế đúng quy định và hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố vào năm 2015.


Để đạt mục tiêu này, Sở Y tế Cần Thơ cần lồng ghép việc thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại vào các đề án hỗ trợ y tế; thực hiện các biện pháp làm giảm lượng chất thải y tế phải tiêu hủy thông qua các hoạt động giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng sau khi xử lý đúng quy định.

Đặc biệt, Sở Y tế cần chỉ đạo phân loại tốt chất thải y tế, không để lẫn chất thải thông thường với chất thải nguy hại. Tuyệt đối không thu gom để tái chế chất thải y tế có dính, chứa các thành phần nguy hại như: dây truyền dịch, các loại ống dẫn lưu, bơm tiêm nhựa và chịu trách nhiệm về quản lý chất thải y tế từ khi phát sinh tới khâu tiêu hủy cuối cùng.

Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, thiết bị trong các lĩnh vực xử lý chất thải y tế nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt hơn.

Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và xử lý chất thải y tế.