Khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học trong thanh, thiếu niên

ThienNhien.Net – IEYI – 2010 dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong 6 ngày, từ ngày 21-26/09/2010 với mục đích khơi dậy tiềm năng, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) trong thanh, thiếu niên Việt Nam.


Cuộc thi – Triển lãm quốc tế Sáng tạo KHCN trẻ lần thứ 7 năm 2010 (IEYI – 2010) là cơ hội khơi dậy tiềm năng, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo KHCN trong thanh, thiếu niên Việt Nam và hướng hoạt động của thanh, thiếu niên vào thực hiện các công việc xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để thanh, thiếu niên Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo KHCN với bạn bè quốc tế; tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các tài năng trẻ của Việt Nam và các nước; nâng cao hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đối tượng tham dự IEYI – 2010 là thanh, thiếu niên Việt Nam và các nước từ 6-19 tuổi. Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực:

– Đồ dùng dành cho học tập;

– Phần mềm tin học;

– Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ vui chơi giải trí;

– Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;

– Tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh việc tổ chức thi, chấm thi, tổng kết và trao giải, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan sẽ được tổ chức xen kẽ với các hoạt động chính. Bộ phim “Sáng tạo trẻ Việt Nam và Hội nhập quốc tế” cũng sẽ được xây dựng trong dịp này.

Để tổ chức thành công cuộc thi, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổ chức IEYI – 2010 và quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo quốc gia và Ban Tổ chức IEYI – 2010.

Chủ tịch danh dự Hội đồng Chỉ đạo quốc gia là Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập kế hoạch tổ chức IEYI -2010; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan thực hiện các công việc được phân công; chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức IEYI – 2010…

Ban Tổ chức IEYI – 2010 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức, điều hành việc thực hiện các nội dung kế hoạch đã được Hội đồng Chỉ đạo thông qua. Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức.