Xử phạt Công ty Sữa Hà Nội gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đang hoạt động tại Km9 Đường Bắc Thăng Long (Hà Nội) với loại hình sản xuất chính là sản xuất sữa bò, sữa đậu nành và các sản phẩm từ sữa, công suất 50 triệu lít sữa/năm. Do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã xử phạt Công ty cổ phần Sữa Hà Nội 18,2 triệu đồng.


Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện công ty quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường, chưa có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng, giấy phép; không sử dụng chứng từ chất thải nguy hại; chất thải nguy hại để ngoài trời, chưa phân loại triệt để.

Công ty khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến 400m3/ngày đêm nhưng không có giấy phép; khai thác, xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm.

Cặn từ hệ thống xử lý nước cấp không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường; các giếng khoan không có đồng hồ đo lưu lượng; không có hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 2 lò hơi. Công ty chưa quan trắc môi trường năm 2009, chưa kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 2 mẫu nước thải và 1 mẫu khí thải. Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại cửa xả ra ao bên ngoài thì một số thông số như BOD5, độ màu; COD vượt tiêu chuẩn từ 5 lần đến dưới 10 lần. Riêng Coliform vượt 480.000 lần so với tiêu chuẩn Việt Nam.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cổ phần Sữa Hà Nội phải vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên đảm bảo nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Công ty phải thực hiện nghiêm chương trình giám sát môi trường định kỳ; quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; định kỳ 6 tháng/lần báo cáo tình hình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc môi trường, chất lượng nước khai thác, nước xả thải tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.