Tạo vùng rau an toàn cho người tiêu dùng

ThienNhien.Net – Tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) rau vụ Đông tại các tỉnh miền Bắc là một trong những vấn đề hiện đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tập trung triển khai. Theo đó, cần quy hoạch, tạo vùng rau an toàn cho người tiêu dùng.


Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, Bộ NN&PTNT, hiện vẫn còn nhiều địa phương chưa triển khai quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, nhiều nơi sản xuất còn nhỏ lẻ, khó kiểm soát. Diện tích các vùng sản xuất rau an toàn tập trung còn thấp, cả nước đạt khoảng 8-8,5% tổng diện tích rau, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng mới đạt gần 14.900 ha. Diện tích vùng được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn mới đạt 676 ha.

Nhận thức về VSATTP trong sản xuất, kinh doanh rau chưa đầy đủ

Một trong những tồn tại hiện nay là nhận thức về vấn đề VSATTP từ các cấp quản lý đến người sản xuất chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực thẩm chưa thực sự đầy đủ và nhất quán. Từ đó dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng và các nguồn lực xã hội đầu tư cho vấn đề này còn thấp.

Việc quy hoạch, chứng nhận vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn còn nhiều bất cập, chưa được chú trọng theo hướng quy mô tập trung, gây khó khăn cho hoạt động quản lý. Mô hình liên kết sản xuất bền vững, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn chưa được triển khai có hiệu quả.

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản cũng cho biết, tình trạng sử dụng hóa chất, phân bón và các chất điều tiết sinh trưởng thiếu khoa học vẫn còn phổ biến. Trong đó, việc lạm dụng phân vô cơ, thuốc kích thích sinh trưởng và tình trạng kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, không đúng cách khá rộng rãi.

Hiện tượng vùng sản xuất rau màu gần khu công nghiệp, nước tưới cho rau chủ yếu lấy từ kênh mương lẫn nước thải, không đảm bảo vệ sinh vẫn còn tồn tại. Chưa có đầy đủ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát VSATTP trong sản xuất kinh doanh rau… Công tác thanh kiểm tra về lĩnh vực VSATTP của các địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu các phương tiện, công cụ hỗ trợ việc kiểm tra nhanh các chỉ tiêu chủ yếu về VSATTP, mức độ xử phạt và hình thức xử phạt không đủ sức răn đe.

Sẽ tạo chuyển biến rõ rệt tại vùng trọng điểm sản xuất rau

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất lúa vụ mùa và triển khai kế hoạch chung sản xuất vụ Đông tại các tỉnh phía Bắc ngày 10/09, Bộ NN&PTNT đã đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý tốt VSATTP trong sản xuất, kinh doanh rau như khẩn trương thành lập, kiện toàn Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản thủy sản thuộc Sở NN&PTNT các địa phương. Trong năm 2009-2010, tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề còn tồn tại trong quản lý chất lượng, VSATTP rau.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón đúng cách cho người trồng rau thông qua các hoạt động khuyến nông. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng, phân bón, kiên quyết xử lý các vi phạm dựa vào các quy định của Luật Hình sự, Pháp lệnh Bảo vệ thực vật.

Từ nay đến cuối năm 2010, tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến rõ rệt ở vùng trọng điểm sản xuất rau là đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là rau vụ Đông.

Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT Nguyễn Trí Ngọc cho biết, Bộ cũng đã phân công lãnh đạo 4 Thứ trưởng theo dõi sát tình hình kiểm soát chất lượng, VSATTP rau tại tất cả các vùng trên cả nước.