Việt Nam đã có kịch bản biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sau một thời gian dài nghiên cứu, tổng hợp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu các kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng đầu tiên cho Việt Nam. Theo những kịch bản đó, khí hậu trên tất cả các vùng của Việt Nam sẽ có nhiều biến đổi. Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm của nước ta sẽ tăng 2,3 độ C; và mực nước biển dâng khoảng 75cm so với thời kỳ trung bình năm 1980-1999; chênh lệch về tổng lượng mưa giữa hai mùa mưa-khô sẽ tăng thêm.

Việt Nam đã xây dựng các kịch bản BĐKH, nước biển dâng dựa trên cơ sở các nghiên cứu đã có trong và ngòai nước, các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý thuộc các Bộ, ngành liên quan. Các kịch bản này sẽ được cập nhật và hòan thiện vào các năm 2010 và 2015 theo kế hoạch đề ra.

Qua những nghiên cứu về các biểu hiện của BĐKH tại Việt Nam, giới khoa học cho biết, trong vòng 50 năm qua (1958-2007) nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng lên khoảng 0,50C – 0,70C, nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn mùa hè và nhiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh hơn so với các vùng khí hậu phía Nam.

Cũng trong vòng 50 năm qua, lượng mưa năm đã giảm khoảng 2%. Những năm gần đây, bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn, mùa bão kết thúc muộn hơn và nhiều cơn bão có đường đi dị thường hơn. Theo số liệu quan trắc tại các trạm hải văn dọc ven biển Việt Nam cho thấy, tốc độ dâng lên của mực nước biển trung bình ở Việt Nam hiện nay khoảng 3mm/năm tương đương với tốc độ tăng trung bình trên thế giới.

Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng sẽ là định hướng ban đầu để các Bộ, ngành, địa phương đánh giá các tác động có thể của BĐKH với các lĩnh vực kinh tế – xã hội, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động tiềm tàng của BĐKH trong tương lai.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết về các kịch bản BĐKH cho Việt Nam tại đây.