Thiết kế chiếu sáng trang trại trồng hoa Cúc

ThienNhien.Net – Lâm Đồng là tỉnh tập trung nhiều trang trại trồng hoa và rau củ quả, là đầu mối cung cấp hoa và rau của quả cho TP. HCM và các tỉnh lân cận. Nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên, ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng phát triển rất đa dạng và phong phú. Lượng điện năng tiêu thụ trong ngành nông nghiệp chiếm 60% tổng sản lượng tiêu thụ điện trong toàn tỉnh, trong đó có một phần không nhỏ dành cho chiếu sáng, đặc biệt là chiếu sáng cho các vườn ươm và trồng hoa Cúc.


Theo các kết quả nghiên cứu trước đây, việc sử dụng các biện pháp chiếu sáng trong các vườn ươm trồng hoa là để kích thích khả năng phát triển của giống cây con và tăng thêm chiều cao của thân cây nhằm tăng giá trị về thẩm mỹ cũng như về chất lượng cây hoa. Việc chiếu sáng cho hoa tại các vườn ươm trồng hoa Cúc diễn ra liên tục trong 1 tháng cho 1 vụ ươm trồng hoa. Mỗi năm thường có 3 vụ ươm trồng hoa, có khi là 4 vụ, quá trình chiếu sáng diễn ra theo những quy trình khác nhau.

Mô hình “Thiết kế chiếu sáng trang trại trồng hoa Cúc” thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng cho một số ngành sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Lâm Đồng” được thực hiện tại trang trại trồng Hoa Cúc Phạm Quý, thuộc khu Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt. Đây là khu vực tập trung nhiều trại hoa Cúc vào loại bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng. Dự án này do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM phối hợp với Sở KH&CN Tỉnh Lâm Đồng, thực hiện từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009.

Nằm trong khuôn khổ của dự án, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM đã tiến hành triển khai kiểm toán năng lượng tại Trang trại hoa Cúc Phạm Qúy – Tự Phước – Đà Lạt đồng thời tư vấn lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp và xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng cho trang trại.

Theo khảo sát hiện trạng hệ thống chiếu sáng, vườn hoa Cúc Phạm Qúy – Tự Phước – Đà Lạt với diện tích 1039,68m2 được chiếu sáng bằng hệ thống bóng đèn Compact gồm 14 dãy đèn đặt sole nhau (mỗi dãy 8 bóng), khoảng cách giữa 2 đèn gần nhất trong mỗi dãy là 2,8m và giữa 2 dãy gần nhất là 3,9m. Sau khi đo đạc các giá trị độ rọi (lux) cho thấy hệ thống chiếu sáng cho hoa Cúc chưa tốt, việc sử dụng tiết kiệm điện chiếu sáng cho hoa và nhu cầu chiếu sáng của hoa Cúc chưa được quan tâm.

Cụ thể: khi sử dụng hệ thống chiếu sáng cũ, lượng điện năng tiêu thụ trong 1 năm là: 4,032 kWh/năm trong khi sử dụng hệ thống chiếu sáng mới, mức điện năng tiêu thụ trong 1 năm chỉ có 1,260 kWh/năm, tiết kiệm được 68,75%. Đối với hệ thống chiếu sáng cũ thì thời gian cần thiết để chiếu sáng cho hoa trong 1 đêm là 12 giờ và tổng số ngày phải chiếu sáng cho hoa trong 1 năm là 120 ngày. Trong khi đó đối với hệ thống chiếu sáng được thiết kế mới – có độ rọi cao gấp đôi và độ đồng đều gần như tuyệt đối thì thời gian cần thiết để chiếu sáng cho Hoa trong 1 đêm là 7 giờ và tổng số ngày phải chiếu sáng cho Hoa trong 1 năm là 75 ngày.


Hệ thống chiếu sáng trước khi được thiết kế. (Ảnh: ecc-hcm.gov.vn)


Mô hình chiếu sáng được thiết kế mới. (Ảnh: ecc-hcm.gov.vn)

Như vậy, với việc áp dụng mô hình của hệ thống chiếu sáng mới này, ngoài việc giúp trang trại sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn giúp giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tỉnh Lâm Đồng là nơi có nhiều nhà vườn trồng hoa, hy vọng rằng với việc áp dụng rộng rãi mô hình chiếu sáng mới này tại tất cả các nhà vườn sẽ tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ đáng kể của tỉnh.