Nước rút cho cuộc “đại di dân”

ThienNhien.Net – Cuộc đại di dân gần 12.500 hộ của Sơn La “vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc” đang bước vào thời điểm nước rút, phấn đấu hoàn thành trước tháng 04/2010. Kể từ tháng 03/2003 đến nay, tỉnh Sơn La đã di chuyển đến nơi ở mới hơn 10.000 hộ, bố trí 56 khu, 222 điểm tái định cư (bản) bảo đảm tiếp nhận các hộ đến định cư.


Năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tháo gỡ khó khăn để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, trong đó yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền vận động số hộ còn lại ký cam kết di chuyển, tổ chức di chuyển an toàn các hộ đến điểm tái định cư theo kế hoạch.

Từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thống nhất được chủ trương không xây nhà sẵn cho dân mà hỗ trợ tiền để dân tháo dỡ nhà cũ, bổ sung vật liệu xây dựng, tránh lãng phí vật liệu cũ và chi phí trung gian, hơn nữa giữ được phong tục tập quán, kiến trúc nhà sàn phù hợp với người dân, đáp ứng nguyện vọng của dân muốn làm nhà nơi ở mới tốt hơn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai, đó là do tâm lý của đồng bào chỉ muốn di chuyển tái định cư trong nội xã nên khó trong tuyên truyền vận động, dẫn đến còn 551 hộ chưa lựa chọn hình thức di chuyển. Việc lập quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng các dự án thành phần chậm.

Bên cạnh đó, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính còn chậm nên việc thu hồi đất hay hỗ trợ đất sản xuất tái định cư chưa đạt yêu cầu. Vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa được ứng kịp thời. Việc quyết toán các dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư chậm so với tiến độ đề ra do phải chờ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và chi tiết.

Quỳnh Nhai là một trong ba huyện của tỉnh Sơn La thực hiện di chuyển dân vùng hồ, chiếm trên 2/3 tổng số hộ phải thực hiện tái định cư. Huyện xây dựng 10 khu tái định cư với 65 điểm (bản) cho các hộ tái định cư nội huyện. Riêng tái định cư đô thị Phiêng Lanh chiếm khoảng 1.500 hộ.

Cuối tháng 7 vừa qua, Quỳnh Nhai đã chuyển huyện lỵ từ xã Mường Chiến đến xã Mường Giàng (cùng huyện), đồng thời xây dựng mới thị trấn Phiêng Lanh.

Điểm thị trấn, huyện lỵ mới này cách huyện lỵ cũ khoảng 30km về phía hạ lưu sông Đà và cách thành phố Sơn La khoảng 70km, là ngã ba nối tâm điểm huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên với huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và huyện Than Uyên (Lai Châu).

Theo quy hoạch, thị trấn Phiêng Lanh rộng 815ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là 1.061 tỷ đồng (giá phê duyệt năm 2007), được chia thành 5 phân khu chức năng gồm khu trung tâm hành chính, khu tái định cư, khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu bản làng văn hóa, khu du lịch Quỳnh Long.

Tính đến 31/07, huyện Quỳnh Nhai đã chuyển được 6.340/8.267 hộ, đạt khoảng 77% so với hộ phải di chuyển. Huyện đang phấn đấu chuyển hết 550 hộ của 9 xóm nơi huyện lỵ cũ ra tái định cư tại thị trấn Phiêng Lanh mới và một số điểm khác trong tỉnh trong tháng 8 này.