Xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Mức

ThienNhien.Net – Ngày 06/08, tại thành phố Điện Biên Phủ, đại diện Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Điện Biên đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ cho Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức xây dựng nhà máy thủy điện, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.


Nhà máy thủy điện Nậm Mức nằm ở xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, được Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức đầu tư theo hình thức BO với công suất thiết kế lên đến 44 MW.

Theo kế hoạch, Nhà máy sẽ phát điện vào cuối năm 2011 và hòa vào lưới điện quốc gia mỗi năm khoảng trên 176 triệu kWh. Khi nhà máy đưa vào vận hành sẽ cho doanh thu khoảng 129 tỷ đồng/năm.

Thủy điện là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng ở tỉnh Điện Biên nhưng mới được quan tâm khai thác đầu tư trong những năm gần đây.

Hiện nay, ngoài các nhà máy đã được đầu tư và khai thác như Nà Lơi, Thác Bay và Thác Trắng, tỉnh Điện Biên cũng đang hoàn thành việc phê duyệt đầu tư 22 dự án khác có tổng công suất trên 220 MW, với tổng vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng.