Hà Nội: Lập quy hoạch phát triển nông nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 09/07, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp Thành phố đến năm 2020, với mục tiêu xác định vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, phát triển nông nghiệp sinh thái ven đô, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá quanh đô thị, các vành đai rau an toàn, hoa, cây ăn quả…


Thành phố yêu cầu dự án cần đánh giá đầy đủ và toàn diện về các nguồn lực phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội 10 năm qua, trong đó tập trung giai đoạn 2006 – 2009; Xây dựng các quan điểm, mục tiêu và luận chứng các phương án quy hoạch, các giải pháp đề xuất nhằm thực hiện đảm bảo mang tính khả thi và khoa học.

Sản phẩm của dự án sẽ bao gồm 03 bản đồ tỷ lệ 1/50.000 về hiện trạng sản xuất nông nghiệp, Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố năm 2020 và Bản đồ thổ nhưỡng đất TP Hà Nội.

Dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2009 với tổng kinh phí khái toán là 1.250 triệu đồng.