Bới rác cùng Già đẫy lớn

ThienNhien.Net – Một người bới rác tại bãi rác ở miền đông bắc Ấn Độ đang bị “bao vây” bởi một nhóm Già đẫy lớn (<i>Leptoptilos dubius</i>). Đây là một loài chim quý hiếm có kích thước khá lớn, chúng có thể cao đến 1,5m. Già đẫy lớn thường sống ở những đầm lầy, hồ, cánh đồng lúa tại vùng rừng núi và đồng bằng. Tại Việt Nam, loài này phân bố chủ yếu ở Nam Bộ, Nam và Trung Trung Bộ. Còn trên thế giới, Già đẫy lớn được biết đến ở Ấn Độ, Mianma, Banglađét, Thái Lan, Bocnêo, Xumatơra, Giava. Giống như nhiều loài chim quý hiếm khác đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt, mất nơi cư trú hay do trái đất ấm dần lên…Già đẫy lớn cũng nằm trong tình trạng đang nguy cấp (EN) trong Sách đỏ.

Gia day lon