101 loài cá tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

ThienNhien.Net – Theo khảo sát của các nhà khoa học của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện là nơi sinh sống của 101 loài cá, chiếm tới 1/4 số loài cá đang được bảo tồn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong số các loài sinh sống tại Tràm Chim, có 9 loài cá có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là cá hô, ét mọi, lóc bông, trê vàng, duồng bay, cá duồng, mang rổ, cá còm và ngựa nam.

Khảo sát cũng cho thấy vào mùa lũ, có 62 loài cá, 7 loài giáp xác từ bên ngoài di chuyển vào Tràm Chim và 41 loài cá di chuyển ra, đa số cá lớn đều mang trứng. Vào mùa khô, có 49 loài cá và 2 loài giáp xác di chuyển ra ngoài Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Vừa qua, tổ chức WWF và Công ty Coca-Cola đã phối hợp đầu tư kinh phí phục hồi sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã có phương án thí điểm sử dụng khai thác hợp lý tài nguyên đất ngập nước Vườn Quốc Gia Tràm Chim có sự tham gia của cộng đồng, theo đó, việc khai thác cá phải tránh mùa sinh sản của các loài thủy sản, nhất là từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Tỉnh cũng có kế hoạch thả lại những loài cá quí hiếm có tên trong Sách Đỏ vào khu vườn quốc gia này.