Ra mắt Ủy ban Bảo vệ sông Đồng Nai

ThienNhien.net – Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai đã được tổ chức ngày 24/06, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Tại phiên họp, đại diện Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (gọi tắt là Ủy ban sông Đồng Nai) và danh sách 24 thành viên ủy ban này.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu đã được thông qua các vấn đề dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban sông Đồng Nai; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban sông Đồng Nai; thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban sông Đồng Nai năm 2009 và khung kế hoạch tổng thể triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 (gọi tắt là đề án sông Đồng Nai); thống nhất về dự thảo cơ chế tài chính trong phát triển các đề án sông Đồng Nai đã được thủ tướng phê duyệt.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thông qua danh mục các chương trình, dự án triển khai đề án sông Đồng Nai giai đoạn 2009-2010 do các bộ ngành địa phương đề xuất, với danh mục các dự án ưu tiên, cấp bách xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai của 11/12 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại phiên họp này, ông Phạm Khôi Nguyên – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo sớm thống nhất các dự thảo, quy chế hoạt động và nhanh chóng đưa Ủy ban và văn phòng đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng thời đưa ra một lộ trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, từng bộ ngành có liên quan, đề ra mục tiêu chính cho từng năm để làm cơ sở đánh giá trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần phát huy nguồn lực của địa phương, đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện được mục tiêu của đề án; thiết lập một sân chơi để trao đổi thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng phó với tác động của tài nguyên môi trường trong lưu vực sông Đồng Nai; tăng cường giám sát của các tổ chức xã hội trong việc gây ô nhiễm môi trường từ các doanh nghiệp, cộng đồng, đồng thời đề ra các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường có hiệu quả.