Cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở Cà Mau

ThienNhien.Net – Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hoá trên địa bàn thành phố Cà Mau diễn ra rất nhanh chóng; trong khi đó, các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải… không đủ khả năng đáp ứng với yêu cầu phát triển đô thị. Do nguồn vốn ngân sách của Nhà nước có hạn, nên việc đầu tư cho lĩnh vực này còn khiêm tốn, vì vậy môi trường và mỹ quan đô thị ngày càng xuống cấp trầm trọng; đặc biệt là vấn đề về thoát nước, rác thải đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của người dân thành phố Cà Mau. Từ thực tế đó, việc đầu tư “Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” là rất cần thiết.

Đầu năm 2008 Chính phủ Italia đã chấp thuận cho Chính phủ Việt Nam vay ưu đãi trên 13 triệu EURO để đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn I). Đây là cơ hội để thành phố Cà Mau cải thiện cuộc sống tinh thần của mình bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia. Tổng mức đầu tư của dự án là 19.850.000 Euro (trong đó, nguồn vốn ODA Italia 13.574.000 Euro, chiếm 68,38%; nguồn vốn đối ứng trong nước 6.276.000 Euro, chiếm 31,62%).

Quy mô dự án gồm các hạng mục công trình chính như: Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước mưa; xây dựng hệ thống thu gom nước bẩn; xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 8.000m3/ngày. Dự án do Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và Công trình Đô thị Cà Mau làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2007 – 2011.

Đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các Sở, ngành liên quan để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.