Mô hình thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng

ThienNhien.Net – Năm 2008, tình hình dịch bệnh đã gây khó khăn các mô hình nuôi tôm sú, nhiều hộ nông dân huyện Cần Giờ, TP.HCM chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, với tổng diện tích toàn huyện trên 289 ha, 243 hộ nuôi. Trước tình hình trên, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã xây dựng mô hình thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Cần Giờ, nhằm đem lại hiệu quả và đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng được triển khai tại hộ ông Trần Hoàng Phong, ấp Lý Hoà Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, với diện tích 0,8 ha từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2009, đạt 2 vụ nuôi. Con giống loại Postlarva 8, được sản xuất từ Công ty TNHH 101, tỉnh Ninh Thuận. Mật độ thả nuôi tôm thẻ chân trắng 80 con/m2, thức ăn công nghiệp chuyên dùng cho tôm thẻ chân trắng, độ pH đạt trên 7.5, nuôi không thoát nước từ ao nuôi, nước thải được bơm vào ao chứa thải để xử lý trước khi thải ra mô trường…

Chi phí đầu tư nuôi trên 200 triệu đồng/0,8 ha/vụ gồm giống, thức ăn, nhiên liệu, thuốc, hoá chất… Sau 80 – 90 ngày nuôi, tỷ lệ sống trên 80%, trọng lượng tôm 100 – 110 con/kg.

Vụ nuôi từ tháng 11/2008 đến tháng 02/2009, sản lượng đạt 4,9 tấn/0,8 ha, giá bán 62.000 đồng/kg, nông hộ lãi trên 100 triệu đồng. Vụ nuôi từ tháng 03 – 06/2009, sản lượng ước đạt trên 5 tấn, giá bán 48.000 đồng/kg, nông hộ lãi trên 40 triệu đồng. Sản lượng vụ nuôi từ tháng 03 – 06/2009 cao hơn vụ nuôi trước, do thời tiết thuận lợi, các yếu tố môi trường thích hợp và ổn định để tôm phát triển tốt…

Qua 2 vụ nuôi trong năm, để giảm rủi ro dịch bệnh, phát triển nuôi an toàn, Thạc sĩ Trần Bùi Ngọc Lê, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, chủ nhiệm đề tài thực nghiệm nhận định và khuyến cáo nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng phải có vốn và nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm của huyện; nắm vững qui trình kỹ thuật như con giống sạch bệnh, chất lượng, nguồn nước cấp được xử lý, hệ thống ao nuôi, ao chứa, ao xử lý thải, sử dụng chế phẩm sinh học…; mật độ nuôi 80 – 100 con/mét vuông; nuôi một vụ trong năm từ tháng 3 đến tháng 6; tuyệt đối phải xử lý nước, bùn thải trước khi thải ra môi trường xung quanh…