Hải Dương: Sẽ chấm dứt sản xuất gạch thủ công

ThienNhien.Net – Ngày 01/06, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành có liên quan nghiêm cấm các địa phương phát sinh thêm các lò gạch thủ công (kể cả lò liên tục kiểu đứng và lò xử lý khí thải bằng nước vôi). Đồng thời, sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh vào ngày 31/12/2010.

Địa phương nào vi phạm thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. UBND các xã, phường, thị trấn phải thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về sản xuất gạch thủ công; thông báo rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết chủ trương trên của tỉnh

Các phòng chức năng của UBND huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất gạch thủ công trên địa bàn, hướng dẫn các chủ lò lập bản cam kết bảo vệ môi trường (hoàn thành trong tháng 06/2009). Các chủ lò gạch phải thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm môi trường theo định kỳ 6 tháng/lần. Những cơ sở nào không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, phải có biện pháp khắc phục nếu không phải dừng hoạt động. Xử lý hành chính những chủ đầu tư xây lò gạch trái phép, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/06/2009.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 192 lò gạch thủ công. Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng các lò gạch thủ công trái phép đang gia tăng, cùng với việc một số chủ lò gạch không chấp hành đúng quy trình kỹ thuật trong vận hành, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.