Họ sóc

ThienNhien.Net – Họ sóc (<i>Sciuridae</i>) thuộc bộ gặm nhấm, dễ nhận ra bởi đôi mắt và đôi tai to, đặc biệt chúng có chiếc đuôi xù bông rất ngộ nghĩnh. Chúng thích nghi ở nhiều môi trường sống, từ rừng mưa nhiệt đới tới sa mạc bán khô cằn, chỉ không có tại khu vực gần địa cực và các sa mạc khô hạn nhất. Sóc có thể hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày, kiếm ăn cả trên cây và dưới mặt đất, hầu hết chúng ăn thực vật và sinh sản từ 1 đến 2 lần/năm. Các loài hoạt động trên cây thường làm tổ trong các hốc cây hoặc giữa chạc cành và lá cây. Họ sóc gồm có 2 phân họ, là sóc chạy và sóc bay. Sóc chạy hoạt động vào ban ngày trong khi sóc bay thường hoạt động vào ban đêm. (Trong ảnh là một cá thể thuộc phân họ sóc chạy)

con soc