EU hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ

ThienNhien.Net – Các nhóm nghiên cứu khoa học tại các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận Chương trình khung lần thứ 7 về nghiên cứu và phát triển công nghệ, do Liên minh châu Âu tài trợ với tổng kinh phí trên 50 tỷ euro.

Chương trình này nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu trên toàn châu Âu và các nước đối tác khác thông qua các dự án của liên minh nghiên cứu xuyên quốc gia giữa các ngành công nghiệp và các nhà khoa học.

Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào 10 lĩnh vực là y tế, thực phẩm, khoa học nano, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, môi trường, giao thông, khoa học kinh tế xã hội và nhân văn, vũ trụ, an ninh.

Để nhận được sự trợ giúp tham gia chương trình, các tổ chức và cá nhân cần liên hệ trình bày tình hình và các ý tưởng với Điểm đầu mối Quốc gia tại Việt Nam, được đặt tại Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Nhiệm vụ của Điểm đầu mối Quốc gia là chỉ dẫn cho các tổ chức, cá nhân đến hợp phần của Chương trình lần thứ 7 mà họ có thể quan tâm đồng thời giúp họ đăng ký tham gia.