Chăn nuôi gà an toàn sinh học ở Nam Định

ThienNhien.Net – Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định đã triển khai mô hình “Chăn nuôi gà an toàn sinh học" năm 2009.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định đã giúp các Trạm Khuyến nông chủ động ký hợp đồng với Công ty cổ phần giống gà Phúc Thịnh – Hà Nội để cung cấp đủ 19.800 con gà giống cho chương trình. Giống gà cho mô hình năm nay là gà F1 từ cặp lai Lương phượng X Sacso dòng x 44. Trọng lượng gà 01 ngày tuổi đạt 35 gam/con, gà nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, lông bông, không dị tật…Thời gian giao nhận gà tại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định vào các ngày 5,7,9 và 12 tháng 5 năm 2009.

Trước khi nhận gà, các hộ nông dân tham gia mô hình đều được tập huấn, phát quy trình chăn nuôi gà an toàn sinh học do Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư Nam Định soạn thảo. Chuồng trại đã được cán bộ kỹ thuật chuyên môn thẩm định kỹ theo tiêu chí cụ thể.

Các hộ tham gia chương trình rất phấn khởi, tự giác thực hiện rất tốt quy trình, dưới sự giám sát chỉ đạo kỹ thuật của các cán bộ chuyên môn. Bước đầu cho thấy gà được các hộ nông dân chăn nuôi đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đàn gà khoẻ mạnh nhanh nhẹn, tỷ lệ nuôi sống cao đạt trên 98%, hứa hẹn sự thành công của một mô hình .