Nhiều loài động thực vật quí ở Vườn quốc gia Phú Quốc

ThienNhien.Net – Thông tin từ Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, từ năm 2007 đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận thêm tại Vườn quốc gia này nhiều loài động thực vật thuộc loại quý hiếm.

Về động vật có 28 loài thú, trong đó 5 loài được ghi vào sách Đỏ Việt Nam; 119 loài chim được phát hiện, với 4 loài được ghi vào danh lục Đỏ của tổ chức IUCN và 3 loài ghi vào sách Đỏ Việt Nam; Bò sát có thêm 47 loài, trong đó 9 loài được ghi vào danh lục IUCN và 18 loài ghi vào sách Đỏ trong nước.

Về hệ thực vật, Vườn quốc gia Phú Quốc hiện có 1.164 loài thực vật bậc cao. Riêng loài phong lan có 80 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm vùa mới hiện như: Lan Vân Hài (Paphiopedlium callosum Stein), Ái Lan Lá Đẹp (Malaxis calophylla), Âm Lan Núi (Aphyllorchis Montana)… Ngoài ra, tại đây còn có 8 loài gỗ quý hiếm được ghi nhận; trong đó có tới 7 loài có khả năng là đặc hữu chỉ có tại Phú Quốc…

Theo ông Phạm Quang Bình-Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, kể từ khi Vườn quốc gia Phú Quốc được thành lập vào năm 2002, đến nay đã bảy năm nhưng chưa để xảy ra vụ cháy nào đáng kể.

Chính nhờ công tác bảo vệ rừng vườn được đảm bảo đã giúp cho số lượng cá thể các loài động thực vật tại vườn không ngừng phát triển, nhất là các loài động vật hoang dã như nai, heo rừng, khỉ, chồn, kỳ đà, càng tôm, rắn…

Vườn quốc gia Phú Quốc có hệ sinh thái và sinh cảnh rất đa dạng và phong phú. Hiện nay Vườn quốc gia Phú Quốc rất cần sự hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nếu các tổ chức quốc tế được vào vườn nghiên cứu nhiều hơn thì sẽ còn nhiều loài động thực vật quý hiếm mới sẽ được phát hiện, ghi nhận tại đây./.