Chính sách luật đất đai liên quan đến nông nghiệp và nông thôn

ThienNhien.Net – Ngày 08/05, tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách đã tham dự Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai liên quan đến vấn đề nông nghiệp và nông thôn do Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức.

Hội thảo tập trung vào thảo luận 3 nội dung chính: Quy hoạch và chính sách đất đai liên quan đến sản xuất nông nghiệp; Thu hồi đền bù và tái định cư đối với đất nông nghiệp; Hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đây là những vấn đề “nóng” được các nhà quản lý, chủ đầu tư và người dân rất quan tâm.

Theo số liệu thống kê không đầy đủ của 49 tỉnh, thành phố từ 07/2004 đến nay, các địa phương này đã thu hồi gần 750.000 ha đất để thực hiện hơn 29.000 dự án đầu tư; trong đó có hơn 80% là đất nông nghiệp. Đáng chú ý, khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. Đây là những khu vực đất đai thuộc loại màu mỡ, cho 2 vụ lúa/năm.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng cho biết, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phải trên cơ sở gìn giữ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. Trong tương lai khi dân số Việt Nam tăng lên 100-120 triệu người với điều kiện phát triển công nghiệp đô thị ồ ạt như hiện nay, thế giới đang cảnh báo nguy cơ nhiệt độ trái đất ấm lên làm cho nước biển dâng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước, nhất là Việt Nam (hàng triệu ha đất nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị chìm trong nước). An ninh lương thực bị đe dọa dẫn đến những thiệt hại về kinh tế, môi trường và an ninh xã hội.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Tổng cục Quản lý đất đai: Để làm tốt công tác thu hồi đất nông nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần sửa đổi, bổ sung làm rõ nội dung quy hoạch sử dụng đất phù hợp với yêu cầu quản lý và năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung biện pháp kinh tế đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp có chất lượng tốt vào mục đích đất phi nông nghiệp để hạn chế tình trạng này.

Đối với lĩnh vực hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, Thạc sĩ Đào Trung Chính Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng: Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003. Đáng chú ý, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung này, về sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, thời hạn sử dụng đất được ổn định lâu dài (như đối với đất ở hiện nay).

Với xu thế đó, sự “tích tụ ruộng đất” sẽ được quy định một cách “mở” và hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.