Phổ biến thông tin cộng đồng hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm nước

ThienNhien.Net – Xây dựng kênh chia sẻ thông tin, thu hút sự tham gia của cộng đồng và hỗ trợ của các nhà quản lý để kiểm soát ô nhiễm nước là chủ đề chính của Hội thảo “Chương trình phổ biến thông tin cộng đồng hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm nước”, do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/04 tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hơn 60 đại biểu đến từ các tỉnh phía Bắc và một số doanh nghiệp nằm trong chương trình quan trắc của dự án đã tham dự. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thể chế cho kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Hội thảo đã giới thiệu những kết quả đạt được của dự án, các phương pháp phân hạng doanh nghiệp theo công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn cộng đồng, doanh nghiệp cách sử dụng trang web đánh giá xếp hạng doanh nghiệp về bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến thiết thực xung quanh vấn đề vai trò của cộng đồng tại địa phương trong việc hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường; chương trình phổ biến thông tin cộng đồng của dự án đã được đưa ra. 

Thực tế cho thấy, tình hình quản lý nước thải công nghiệp và việc thí điểm phân hạng doanh nghiệp theo công tác bảo vệ môi trường tại một số địa phương thời gian qua đã có những kết quả tích cực, người dân và các doanh nghiệp đã có ý thức nhất định trong kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.