Xây dựng mạng thông tin vệ tinh phòng chống thiên tai

ThienNhien.Net – Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đã giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) nghiên cứu và xây dựng dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, VNPT sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương xây dựng đề án nghiên cứu, sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT-1 để thu thập và truyền dữ liệu về khí tượng thủy văn, thời tiết phục vụ dự báo thiên tai, bão, lũ kịp thời và hiệu quả.

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải nâng cao chất lượng hệ thống các đài thông tin duyên hải để nhận tin, phát trực tiếp tin thời tiết, bão, lũ và thường trực phục vụ ngư dân.

Trước ngày 30/06, VNPT phải hoàn thành mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông sẽ tiếp tục kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý hệ thống nguồn điện và chống sét tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ phòng, chống lụt bão.

Mùa mưa bão năm nay, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc tăng cường các cơ quan dự báo, đặc biệt là thông qua hệ thống vệ tinh sẽ giảm thiểu đáng kể những thiệt hại về người và tài sản do mưa, bão, lũ gây ra./.