Quy hoạch xây dựng đường giao thông phải tránh các mỏ khoáng sản

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, để đáp ứng nhu cầu quản lý quỹ đất dành cho phát triển giao thông vận tải, Bộ TN&MT đề nghị khi quy hoạch các tuyến giao thông, các công trình xây dựng cố định, Bộ Giao thông vận tải nên điều tra địa chất tai biến dọc hành lang các tuyến đường để có cơ sở thiết kế hợp lý, nhất là tránh các mỏ khoáng sản.

Hiện Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh thẩm định quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các công trình xây dựng hai bên đường như khu dân cư, khu công nghiệp… Đặc biệt, Bộ TN&MT sẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình giao thông vận tải.

Tuy vậy, khi lập quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải hiện chỉ mới xác định được tổng quỹ đất dành cho các công trình giao thông. Quy hoạch các tuyến giao thông còn mang tính manh mún, mới tránh các khu vực đông dân cư để giảm thiểu bồi thường, tránh khu vực đồi núi để hạn chế san lấp, không áp dụng công nghệ cầu vượt dẫn đến các tuyến đường thường cong và tốn diện tích đất, đặc biệt là quỹ đất trồng lúa.
Đây là những vấn đề được lãnh đạo Bộ TN&MT với Bộ Giao thông vận tải rất quan tâm thảo luận để đưa ra biện pháp khắc phục./.