Quảng Ngãi: 54 tỷ đồng cải tạo lưới điện phân phối nông thôn

ThienNhien.Net – Nhằm khắc phục tình trạng quá tải lưới diện phân phối nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp, Công ty Điện lực 3 vừa phê duyệt dự án thành phần lưới điện phân phối nông thôn (RD) tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng 43,9km đường dây trung thế, 08 TBA với dung lượng 1.030kVA triển khai tại địa bàn các huyện Đức Phổ, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Minh Long và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng mức đầu tư của công trình là 54 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 20 tỷ đồng, vốn đối ứng của PC3 là 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2008 đến 2010.

Được biết, phần vốn vay nói trên thuộc khoản tín dụng 150 triệu USD do WB tài trợ cho ngành điện nhằm cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện phân phối nông thôn thuộc địa phận quản lý của các Công ty Điện lực 1, 2, 3, Công ty Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Đồng Nai.