Không để tiếp diễn tình trạng di dân tự do

ThienNhien.Net – Ngày 26/12, Thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn, không để tiếp diễn tình trạng dân di cư tự do; đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk để giải quyết số hộ dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk theo đúng nội dung Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, kịp thời phát hiện di dân tự do, phân loại đối tượng và thông báo kịp thời cho các tỉnh có dân đi để phối hợp giải quyết, đồng thời bố trí sắp xếp dân di cư tự do hiện đang ở phân tán không theo quy hoạch vào các vùng dự án được quy hoạch.

UBND tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh vùng Tây Nguyên sử dụng số vốn đã được giao trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 để đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do.

Trong quá trình thực hiện nếu thiếu vốn, căn cứ báo cáo của UBND các tỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn đầu tư cho các tỉnh thực hiện dự án.