Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các bộ liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện COP 21 cùng với việc xây dựng chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Sáng 30/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp đánh giá về chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa: moitruong.com.vn
Ảnh minh họa: moitruong.com.vn

Theo Bộ TN&MT, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về BĐKH, đến nay chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH đã xây dựng hệ thống văn bản pháp lý quan trọng về BĐKH; xây dựng, cập nhật và công bố kịch bản BĐKH, nước biển dâng làm định hướng cho các ngành, địa phương trong quá trình triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH. Đồng thời, đánh giá được tác động của BĐKH đến từng lĩnh vực, từng khu vực, triển khai một số mô hình thích ứng, công trình hạ tầng, nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH.

Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) được triển khai là cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc ứng phó BĐKH toàn cầu. Chương trình đã hình thành diễn đàn đối thoại, thiết lập cơ chế điều phối và hợp tác.

Tính đến hết năm 2015, các nhà tài trợ quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam gần 1,3 tỉ USD, trong đó ưu tiên triển khai các dự án cấp bách về BĐKH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục.

Đặc biệt mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có những đóng góp quan trọng trong Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về BĐKH (COP 21), được cộng đồng quốc tế đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, đưa vào Báo cáo Uỷ ban Paris những ý kiến nổi bật về trách nhiệm đóng góp quốc gia, quy định về tổn thất và thiệt hại liên quan đến các tác động tiêu cực của BĐKH…

Cuộc họp cũng thảo luận và xác định các nhiệm vụ chủ yếu trong triển khai chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đặc biết chú trọng nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách về ứng phó BĐKH; từng bước xây dựng thể chế, chính sách về tăng trưởng xanh.

Việc bố trí các nguồn vốn trung hạn, vốn sự nghiệp và vốn tài trợ cho các dự án đã và sẽ triển khai trong lĩnh vực hạ tầng, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, mạng lưới giám sát BĐKH và nước biển dâng, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH, tăng trưởng xanh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới tính quan trọng và cấp bách của vấn đề ứng phó với BĐKH, nước biển dâng, khi Việt Nam là một trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này.

Đặc biệt, khẳng định những cam kết, đóng góp quan trọng của Việt Nam tại Hội nghị COP21 mới đây, Phó Thủ tướng giao các bộ liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện COP 21 cùng với việc xây dựng chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trong các văn bản này, sẽ phân công nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương, đồng thời cập nhật danh mục dự án cụ thể, nhất là các dự án liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết.

Cơ quan đầu mối của chương trình là Bộ TN&MT cùng các bộ điều phối các hoạt động tăng trưởng xanh, cắt giảm phát thải… sẽ làm việc, rà soát danh mục dự án, tính toán thu hút và cân đối nguồn lực triển khai.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Quốc gia về BĐKH sắp tới.